Home รถรับจ้างขนของ • ความแตกต่างของรถรับจ้างขนของในสมัยก่อนกับปัจจุบัน

ความแตกต่างของรถรับจ้างขนของในสมัยก่อนกับปัจจุบัน

 - 

ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียต่างเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้อย่างเห็นได้ชัด เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้เรื่องการบริการรถรับจ้างขนของย้ายของ หรือขนส่งสินค้าต่างๆ ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นกัน ดังนั้นการบริการรถรับจ้างขนของในสมัยก่อนกับปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างไร

  1. ผู้ให้บริการ เมื่อก่อนการที่จะบริการรถรับจ้างขนของย้ายของ หรือขนส่งสินค้าต่างๆ ในแต่ละครั้ง การที่จะหาผู้รับเหมานั้นค่อนข้างยาก ซึ่งการจะหาผู้ให้บริการรถรับจ้างขนของต้องหาตามเสาไฟฟ้าไม่ก็คนที่รู้จัก แต่ในสมัยปัจจุบันทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง มีหลายบริษัทที่มีรถรับจ้างขนของเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น และสะดวกในการค้นหาผู้ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที
  2. ความปลอดภัย ถ้าเป็นสมัยก่อนการที่จะขนย้ายในแต่ละครั้ง เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงยังไงยังงั้น เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนขับจะดูแลสิ่งของที่ขนย้ายยังไง ซึ่งต่างกับในยุคสมัยนี้ ที่มีบริษัทผู้ให้บริการคอยดูแลตรวจสอบ และประเมินมาตรฐาน เพื่อให้การบริการออกมาดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  3. ราคา เรื่องของค่าใช้จ่ายถือเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อก่อนลูกค้าจะจ้างรถกระบะขนของก็ต้องตกลงราคากับผู้ให้บริการกันเอง แต่ในสมัยนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไป บริษัทผู้ให้บริการขนย้ายสิ่งของมีเกณฑ์ราคาค่าบริการที่มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน แถมในบางช่วงมีโปรโมชันพิเศษ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง
  4. รถรับจ้างขนของให้บริการ เรื่องจริงที่คนของย้ายต้องเจอ เมื่อเจอปัญหาคนขับรถไม่ว่าง กลายเป็นลูกค้าต้องคุยเพื่อหาเวลาที่ลงตัวกับคนขับรถ ทำให้การขนย้ายสิ่งของเกิดความล้าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่ไม่ใช่กับยุคนี้ บริษัทผู้ให้บริการต่างมีเครือข่ายคนขับรถที่เป็นของตัวเอง และพร้อมรองรับกับการขนย้ายที่เข้ามาตลอดเวลา ลูกค้าจะเรียกใช้เมื่อไหร่ บริษัทก็พร้อมให้บริการได้ทันที

Author:admin