Category: ประกันบ้าน

การทำประกันบ้านกับธนาคาร

 - 

ปัจจุบันนี้เวลาที่ธนาคารจะให้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านสักหลัง สิ่งที่ตามมาก็คือ ธนาคารจะให้เราทำประกันบ้านด้วย ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างดีแล้วล่ะก็ การทำประกันบ้านนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อและกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อด้วย เพราะถ้าหากลูกค้าที่กู้เงินเพื่อซื้อบ้านเป็นอะไรขึ้นมาก็สามารถเบาใจได้ว่าบริษัทประกันจะเข้ามาจ่ายเงินที่เหลือแทนบ้านที่มีอยู่ก็ไม่ถึงธนาคารยึดไป หรือคนในครอบครัวก็ไม่ต้องเครียดเรื่องหาเงินมาจ่ายให้กับธนาคาร แต่ก็ใช่ว่าทำประกันบ้านแล้ว จะคุ้มครองวงเงินสินเชื่อของเราทั้งหมด เราต้องมาดูก่อนว่าบ้านที่เราซื้อและขอสินเชื่อกับธนาคารนั้นเป็นวงเงินเท่าไร ระยะเวลาการผ่อนเป็นกี่ปี เพราะเวลาที่ทำประกันเราจะได้เลือกทุนประกันและระยะเวลาในการคุ้มครองได้ ดังนั้นแล้วเวลาที่เราขอสินเชื่อกับธนาคาร อย่าเพิ่งหงุดหงิดหรือรำคาญเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องประกัน แต่ต้องบอกให้เจ้าหน้าที่ธนาคารอธิบายเราให้ชัดเจนก่อนว่าทุนประกันเป็นเท่าไร ระยะเวลาคุ้มครองนานแค่ไหน ค่าเบี้ยเท่าไร เพื่อเราจะได้ใช้ตัดสินใจเลือกประกัน เรามาลองดูกันดีกว่าว่าการทำประกันบ้านนั้น
Read More…