Month: April 2023

5 วิธีรวยอย่างยั่งยืน ทั้งสุขและมั่นคง

 - 

5 วิธีรวยอย่างยั่งยืน ทั้งสุขและมั่นคง ต่อไปนี้คือวิธีสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 5 ประการที่ให้ความสำคัญกับความสุขและความมั่นคง: มุ่งสร้างอาชีพที่สมหวัง ติดตามอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมของคุณและมอบโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้า ค้นหาที่ปรึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณ ลงทุนในการศึกษาและพัฒนาตนเอง เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องในสายงานของคุณและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณ พิจารณาการได้รับปริญญาขั้นสูงหรือใบรับรองที่สามารถนำไปสู่งานที่ได้รับผลตอบแทนสูงหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ดำเนินชีวิตตามวิถีทางของคุณและหลีกเลี่ยงหนี้สิน สร้างงบประมาณและยึดติดกับมัน หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ของคุณ หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงและชำระหนี้ที่มีอยู่ให้หมดโดยเร็วที่สุด ลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ที่หลากหลาย ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
Read More…