Category: กระจกรถยนต์

ทำอย่างไรเมื่อกระจกรถยนต์หน้าแตก รีบซ่อมทันที อย่าปล่อยไว้นาน

 - 

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย ก็แค่ไปร้านกระจกรถยนต์ก็จบ ซึ่งมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่าง นั้น โดยปกติรถที่มีประกันชั้นหนึ่ง ไม่ค่อยมีปัญหากรณีกระจกรถยนต์หน้าแตก เพราะเลี้ยวเข้าร้านกระจกรถยนต์ก็จบ เนื่องจากร้านกระจกรถยนต์ส่วนใหญ่จะติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง บริษัทประกันภัยเองก็ไม่อยากจะให้เจ้าของรถเข้าไปเปลี่ยนกระจกรถยนต์ในศูนย์บริการโดยตรง ก็ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระจกที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ มันสูงกว่าร้านกระจกรถยนต์เป็นเท่าตัว กระจกรถยนต์ โดยปกติเวลาที่เรานำรถเข้าไปเปลี่ยนกระจกรถยนต์ตามร้านกระจกทั่วไป ราคากระจกรถยนต์ของรถกระบะทั่วๆ ไป ก็จะอยู่ประมาณ 3,000-4,500 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพและการคิดราคาของร้าน
Read More…