Tag: ไฟโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์กับข้อคำนึงในการเลือกซื้อ

 - 

ไฟโซล่าเซลล์ ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทั้งเทคโนโลยี การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานสิ้นเปลืองโดยเฉพาะ พลังถ่านหินที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ ถ้าเกิดใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นจึงเกิดการผลิตและพัฒนา พลังโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฟโซล่าเซลล์ ข้อควรคำนึงถึงในการพิจารณาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ มี 3 ประการ
Read More…